15 Taypi sata phaxsi 2014

Isturyanaka Ta 15 Taypi sata phaxsi 2014

Mexico markanx mä periodistaruw katuntasin jiwayawayapxi yatiyatapat crimen organizado tuqita

María del Rosario Fuentes Rubio jupax mä yanapirjamaw Valor por Tamaulipas tuqin yanapt'asiñatak arst'i, mä plataforma ukax apnaqirinakatakiw violencia tuqit yatiyawinak uñt'ayapxañapatak utji.