20 Achuqa phaxsi 2015

Isturyanaka Ta 20 Achuqa phaxsi 2015

Gaza – Franja markanx mä qullirix janchit usut wawanakatakiw yatiqañ uta lurañ yänt’i

Gaza - Franja markanx mä qulliriw janchit usut wawanakatak mä yatiqañ uta lurañ yant’i.