3 Qasäwi phaxsi 2015

Isturyanaka Ta 3 Qasäwi phaxsi 2015

Bolivia markax nayrïr kutiw internacional de radios comunitarias ukat software libre ukanakar katuqt'ani

11 urut 13 urukama mara t’aqa phaxsin aka 2015 marana, internacional de radios comunitarias ukat software uka jikthaptäwix Cochabamba, Bolivia, markanw nayrïr kuti phuqhasini. Argentina,...