8 Mara t'aqa phaxsi 2015

Isturyanaka Ta 8 Mara t'aqa phaxsi 2015

Aka mapax kawkhantï periodistas camboyanonakax jiwayat uñjasipkan uka uñacht'ayi

Israel markankir Chef tataw k'añask manqhan mä pizza phayas uñacht'ayi, wawanakar askin uñjañataki

2008 marat jichhakamax Israel markanx tunka suxtan wawaw k'añasku manqhar jaytasin chijir puris jiwapxi. Mayni Chef jupaw markanakar uñt'ayi, jupax k'añasku manqhan mä pizza phayt'asaw...