6 Taypi sata phaxsi 2015

Isturyanaka Ta 6 Taypi sata phaxsi 2015

Hong Kong uksanx jayllintirinakax «jan ist'añ jaylliw» apnaqäwit unxtasipxi

"Hong Kong uksan jaqinakax wawanakan derechunakap arxatapxañapawa. Nayrjax jallintañ yänak estación ukar apañax iyawasatanwa. Kunats jichhax jan iyawsatapacha?