Taqpach arunak uñjaña? Global Voices qillqatanak jaqukipapta medios ciudadanos ukar tukuyañataki

Juk'amp yatiyäwinak ullart'añataki Lingua jaqukipäwi  »

17 lapaka phaxsi 2015

Isturyanaka Ta 17 lapaka phaxsi 2015

Cambio climático atipt’asiwitw mayni pirwankir yatiyaw yatiyir kullakar mä (premio) luqtapxatayna

Pilar Celi Frías pirwankir yatiyaw yatiyir kullakax Voices2Paris atipt’asiw utjkï ukan phisqhïr atipt’iriwa, 40 markatw cambio climático ukxat 130 qillqatax (artículos) utjatayna, ukataypinkiw kullaka Pilar...