28 Jallu qallta phaxsi 2016

Isturyanaka Ta 28 Jallu qallta phaxsi 2016

VIDEO: Kunjams juyphi pachanx phisinakax junt’ukisipki? ‘kotatsus’ ukampiwa, jaqinak pachpaki

Vídeo blog de YouTube Kagoneko ukax juyphi pachan phisinakan 'kotatsus' ukanakan jaqurt'asipat uñt'ayi.