Taqpach arunak uñjaña? Global Voices qillqatanak jaqukipapta medios ciudadanos ukar tukuyañataki

Juk'amp yatiyäwinak ullart'añataki Lingua jaqukipäwi  »

15 lakan phaxsi 2017

Isturyanaka Ta 15 lakan phaxsi 2017

Mayni chino yatiyaw yatiyiriw akax q’uma umaw sasin jawirat uma umantatayna ukatx walpunw k’umipxi

"Aka yatiyaw yatiyirix thakhin juk’amp sarantaskañapakiwa. Ministerio del Ambiente uksan irnaqañatakix utjaskiwa, uksan irnaqaskaspawa".