Taypi sata phaxsi, 2020

Isturyanaka Ta Taypi sata phaxsi, 2020

Aka qillqat ullart

¡Jawsañanakasatak wakiskir jark'aqäwi!

  31 Taypi sata phaxsi 2020

Markachirinakax yatiykipasiñatakix mä (Smartphone) jawsañ apnaqapxi, kunapachatï chhaqhayasktan jan ukax lunthatayasktan ukhax maynix jasaki uñakiparapchistaspa jan ukjamañapatakisti jawsañanakasatakix pantalla jark’antat jist’arir chimpuw nayr uchaña.

Aka qillqat ullart

¡Internet llikan jark’aqasit thaqhañäni!

  31 Taypi sata phaxsi 2020

Llikan khitïtans ukxat jark'aqasiñatakix may may jan uñt'ayir jark'at iramintanaka, aruskipañ llikanakanx yaqha sutinaka, chimpur aplikasyuna, yatiyanakar jark’antiri, VPN uksanam thaqhañ chimput imaylunakamp apnaqapxsna.

Aka qillqat ullart

Malware ukat phishingimpirak amuyasïtawa

  31 Taypi sata phaxsi 2020

Malwarempit phishingimpit jark’aqasiñatakix pä wakiskir kamachiw utji: jawsañaru jan ukax atamirir software uchapktan ukat maynix mä pajinar mantam mä imata jist’aram jiskistu ukanakat amuyasiñasapuniwa.