· Mara t'aqa phaxsi, 2013

Isturyanaka Aka tuqita Citizen Media Ta Mara t'aqa phaxsi, 2013

China markanx gripe caribeña ukham sutinchat usuw uñstawayi

  24 Mara t'aqa phaxsi 2013

Chhaxi usu aviar ukax Trinidad ukat Tobago uksan qalltawayi, kunatix mä jan wal yatiyäwiw China tuqit puriniwayi ukampis Haíti uksar puriwayarakiwa. China markan irnaqirix Trinidad ukat Tobago uksaruw puriwayapxi ukat uksankir jaqinakax Venesuela uksar chhaxi usu aviarukat walpin kutkatapxi.

Radioteca – Inak waraqañataki

Rising Voices  20 Mara t'aqa phaxsi 2013

Portal Radioteca ukax taqiniruw punkup jist’ari, ukjamat jupanakan kunayman yatyäwinakap inak apakat’as uñt’ayapxañapataki, ukapachparakiw uksanx maynit maynikam kuna amuy yatiyäwinakaps uñt’ayapxaspa.

VIDEO: Llakita brasileño jisk’a lalax janiw aycha manq’añ munkiti

  18 Mara t'aqa phaxsi 2013

Mä videona, kimsa maran mä brasileño jisk’a lalax mamapan ñoquis de pulpo uk manq’añ manq’apan wayt’atapatx ch’amt’asiskakiwa, Ukjamats jupax saskakiw janiw aych manq’añ munktti sasa, “kunawsatix uywanakan aychap manq’tan ukhax jiwapxiwa”, ukat jupax uywanakarux “kusisita ukat kayuta”, ukja muñjañ muni.

China-x Anqaxankir Yatiyirinakar Jawillt’asaw “Medios de Comunicación” ukanakar Tuwi

  10 Mara t'aqa phaxsi 2013

China yatiyirinakan p'iqt'iripax anqaxankirinakampitak akankir yatiyirinakampitakix mä kamachiw utjan sasaw arsuwayi. 2013 maran qasaw phaxsin 16 ur saraqataruw Prinsas Puwlikasyunas Rayrus Sinis ukat Tiliwisyunas apnaqirix mä yatiyäwin istrikt kuntrulanak uñicht'äwayi, janïr mä ur mäkiptkipan “The New York Times” ukax piryurik yatiyäwit primyu Pulitzer apsutayna sasaw yatiyäna.