Taqpach arunak uñjaña? Global Voices qillqatanak jaqukipapta medios ciudadanos ukar tukuyañataki

Juk'amp yatiyäwinak ullart'añataki Lingua jaqukipäwi  »

Isturyanaka Aka tuqita Ideas

10 jallu qallta phaxsi 2015

Sudamericana uksanx Mati umañan urup amt'asipxi

Arjintinunakax mä maranx 100 litros de mate umapxi, mä pachax sudamericana uksanx janiw satarakïnwa.

17 lapaka phaxsi 2015

Cambio climático atipt’asiwitw mayni pirwankir yatiyaw yatiyir kullakar mä (premio) luqtapxatayna

Pilar Celi Frías pirwankir yatiyaw yatiyir kullakax Voices2Paris atipt’asiw utjkï ukan phisqhïr atipt’iriwa, 40 markatw cambio climático ukxat 130 qillqatax (artículos) utjatayna, ukataypinkiw kullaka Pilar...

4 lapaka phaxsi 2015

Capital colombianax payïr festival de cine libre ukatakiw punkup jist’ari

4 -7 uru lapaka phaxsit 2015, payïr Festival de cine libre Bogotá markan apasini yaqhanakax Barranquilla ukat Medellín markan apasirakiniwa. Kunjams wakicht’irinakax arst’apxi: festival “ukax...

17 taypi sata phaxsi 2015

Sinfonía por el Perú ukax wawanakaruw jaylliwtuq yaticht'i

"Jaylliwix jiwasan utjiris juk'amp jach'anchañatakiwa", Sinfonía por el Perú ukax pisin jakasir wawanakar waynanakar yanapt'añatakiwa,

30 willka kuti phaxsi 2015

Burkina ukat Burundi yatiqirinakan amuyt'äwipawa, waranqaniruw malaria usut qhisphiyaspa

Moctar Dembele ukat Gerard Niyondiko pani yatiqirinakax Africa markan morbilidad jiwayir usu tukhañatakiw sarantasipki.

10 lapaka phaxsi 2014

Sarayaku: Mä marka jan thakhi muniri

Rising Voices

Ecuador markatpach, uñt’añani Sarayaku markaru, kawkir markatix jan thakhinak munki ukampirus internet uka munapxiwa.

20 sata qallta phaxsi 2014

Kioto-tuqinx mä jach’a yatiqañ utan yatintirinak tamaw Japón, China ukat Corea markanak “kusisit jakasipxpan” muni

Kimsa markanak sarantäwix uraq sarnaqäw ch’axwäw layku sapürus mayj mayjakiwa. Mä jach’a yatiqañ utan yatintirinak tamaw 'Happy' video luri masïw yatiya uñacht’ayañataki.

22 llamayu phaxsi 2014

¡Jallalla pankanaka, ukatx injtayatapanaya!

Asociacionar sapa pank purki ukax akham chimpump qillqatawa: "Esto es un Libro Libre: janiw aljaskis ni akaskisa ".

11 qasäwi phaxsi 2014

Lagos, Nigeria markanw Global Voices ukankirinakax jikthaptapxani

¡ Global Voices ukax wasiatampiw aka 2014 maran tantacht'asipxani! Nayrïr tantachäwiwa, ukax Lagos, Nigeria markan 17 uru aka qasawi phasit phuqhasini .

18 jallu qallta phaxsi 2013

GV FACE: Reforma migratoriatuqin samkapa khaysa Estados Unidostuqina

GV Face

Activistas jupanakampiw reforma migratoria ukatuqit aruskipt'apta, ukax Estados Unidos markan niya 11 millones jall ukha jaqiruw jan documentunitapat jan walt'ayaspa.