· Chinuqa phaxsi, 2012

Isturyanaka Aka tuqita Media & Journalism Ta Chinuqa phaxsi, 2012

¡México markaxa, Sartxiwa! Artistanakax mayacht'atapxiwa

Aka qhipa maranakan México markan wila wartaw uñjasiwayk ukax artistanakar ukatx yatiyañ utanakaruw sartañatak ch'amanchayawayi.

Global Voices Podcast: 2012 Marax Kusisiñakïpan

Kamisak Aka Uraqpacharu, ukjamarak walik 2012 marax purinixa. Aka qilqt'äwinx kunaymantuqit uñakipt'añatakiw 2011 marar uñtan. Ukjamarakiw internet-pachan bicicleta-t särttan.