· Lakan phaxsi, 2012

Isturyanaka Aka tuqita Media & Journalism Ta Lakan phaxsi, 2012

Caribe: Eid uka amtkasa

  24 Lakan phaxsi 2012

Caribe markat Eid-ul-Fitr ukatx pä post ukakiw utji, 19 willküru uru llumpaqa phaxsitw amtasïna Guyana uka alayaxat [en] ukhamarak Trinidad ukat Tobago alayaxatw [en] kunaw Eid ukatx yatiyäwip uñt'ayapxäna.