Caribe: Eid uka amtkasa

Caribe markat Eid-ul-Fitr ukatx pä post ukakiw utji, 19 willküru uru llumpaqa phaxsitw amtasïna Guyana uka alayaxat [en] ukhamarak Trinidad ukat Tobago alayaxatw [en] kunaw Eid ukatx yatiyäwip uñt'ayapxäna.

Aruskipäwimp qallantama

Amp suma, qillqirinaka Mantaña »

Guidelines

  • Taqpach amuy qillqatanakax mä moderadoran uñakipatawa. Mayat jilx jan amuy qillqatam apayamti, jan ukax spam ukjamaspawa.
  • Mayninakar yäqañamp uñjama. Jan wali amuy qillqäwinakamp qillqatanakax janiw aprobatakaniti.