· Qasäwi phaxsi, 2014

Isturyanaka Aka tuqita México Ta Qasäwi phaxsi, 2014

Gabriel García Márquez jupax 87 maraniw jiwxi

Colombiano Gabriel García Márquez qillqirix 17 uru aja qasäwi phaxsit aka 2014 maranw jiwawayxi, jupax 87 maraninwa, jupax khaysa México markanw jiwawayxi. Caracol jupax uka...