Isturyanaka Aka tuqita República Dominicana

Ibero-americano blogueo atipt'asiwix q'axull wayn tawaqunakaruw jawillt'i «¿Kunsa ullaraskta?» ukham jiskt'ampi

  10 Achuqa phaxsi 2012

Organización de Estados Iberoamericanos ukax 12 maranit 15 marankam q'axull wayn tawaqunakaruw blogueo sobre lectura sutinchat mä atipt'asiwir jawillt'i. 31ni uru llamayu (mayo) phaxsit 2012n maranaw qilqantayasiña, ukat juradox 31n uru willka kuti phaxsikamaw post qilqatanakx uñakipani. Sapa markat atipt'irix mä ipad ukwa katuqani. Aka sitio web oficial ukar mantam...