Nelly Sosa · Mara t'aqa phaxsi, 2013

Qhipa qillqatanaka Nelly Sosa Ta Mara t'aqa phaxsi, 2013

China markanx gripe caribeña ukham sutinchat usuw uñstawayi

  24 Mara t'aqa phaxsi 2013

Chhaxi usu aviar ukax Trinidad ukat Tobago uksan qalltawayi, kunatix mä jan wal yatiyäwiw China tuqit puriniwayi ukampis Haíti uksar puriwayarakiwa. China markan irnaqirix Trinidad ukat Tobago uksaruw puriwayapxi ukat uksankir jaqinakax Venesuela uksar chhaxi usu aviarukat walpin kutkatapxi.