25 mara t'aqa phaxsi 2016

Isturyanaka Ta 25 mara t'aqa phaxsi 2016

Orlando markan wila wartaw utjkän ukan jiwatanakax jilpachax puertorriqueñunakanawa

Puertorriqueño-nakax jiwat masinakapatx wali llakisipxi, jupanakax Estados Unidos markaruw suma jakaw thaqhas sarapki.