Taqpach arunak uñjaña? Global Voices qillqatanak jaqukipapta medios ciudadanos ukar tukuyañataki

Juk'amp yatiyäwinak ullart'añataki Lingua jaqukipäwi  »

Isturyanaka Aka tuqita Educación

17 taypi sata phaxsi 2015

Sinfonía por el Perú ukax wawanakaruw jaylliwtuq yaticht'i

"Jaylliwix jiwasan utjiris juk'amp jach'anchañatakiwa", Sinfonía por el Perú ukax pisin jakasir wawanakar waynanakar yanapt'añatakiwa,

7 lakan phaxsi 2015

Greciatuqinx jan walt’äwinakaw griegos markachirinakar isla turca yuriw markanakapar kutt’ayxi

Griego ukat turco uksankirinakax Gökçeada ukwa wali kusisiñamp uñt'ayapxi.

30 willka kuti phaxsi 2015

Burkina ukat Burundi yatiqirinakan amuyt'äwipawa, waranqaniruw malaria usut qhisphiyaspa

Moctar Dembele ukat Gerard Niyondiko pani yatiqirinakax Africa markan morbilidad jiwayir usu tukhañatakiw sarantasipki.

10 willka kuti phaxsi 2015

Peshawar, Pakistán markan kawkhantï 132 wawar jiwayapkän mä machaq yatiqañ utaw ch'ujtaw sarantayaski

Peshawar por la Paz yatiqañ utax 6 uru llamayu phaxsin 2015 maran inawurasiwayi, amtäwipax religiones ukanak sartayañatakiwa, imill wawanakataki. Global Voices ukankirix maynimp maynimpiw arsukipt'i.

8 mara t'aqa phaxsi 2015

Israel markankir Chef tataw k'añask manqhan mä pizza phayas uñacht'ayi, wawanakar askin uñjañataki

2008 marat jichhakamax Israel markanx tunka suxtan wawaw k'añasku manqhar jaytasin chijir puris jiwapxi. Mayni Chef jupaw markanakar uñt'ayi, jupax k'añasku manqhan mä pizza phayt'asaw...

31 lakan phaxsi 2014

Siria markatakix yatichäwix “turkakipawiwa”

Chance4Change 15 yatiqañ utaruw yanapt'añ amti, plan de studios ukamp askink nayaraqatar sarantapxañapataki.

22 llamayu phaxsi 2014

Internettuqi yatichawinaka: markanakan radionakataki suma mistuñapataki

Rising Voices

Radio Libres para un curso gratuito en línea ukar chikancht'asim radio comunitarias jall ukanakataki.

22 willka kuti phaxsi 2013

Militante talibán pakistaní jupax Malala ukatakiw mä carta abierta qillqt'i

Adnan Rasheed, Tehreek-e-Taliban de Pakistán uksam militantipaxa, mä carta qillqt'atayna ukanx akham sasa qillqt'atanwa, paquistaninkirinakax utanakaparuw sarxapxañapa madraza local ukan yatichay thaqhapxañapa sasa.