· Sata qallta phaxsi, 2013

Isturyanaka Aka tuqita Brasil Ta Sata qallta phaxsi, 2013

Pusi patak qullirinakaw Brasil markar purintapxi

David Oliveira de Souza, qulliri yatichiri khaya Instituto de Investigacion del Hospital Sirio Libanes, mä carta abierta pusi waranq qullirinakatak Brasil markar purinirakat apayawayi, kawkiritix...