Isturyanaka Aka tuqita El Salvador Ta Achuqa phaxsi, 2012

Ibero-americano blogueo atipt'asiwix q'axull wayn tawaqunakaruw jawillt'i «¿Kunsa ullaraskta?» ukham jiskt'ampi

Organización de Estados Iberoamericanos ukax 12 maranit 15 marankam q'axull wayn tawaqunakaruw blogueo sobre lectura sutinchat mä atipt'asiwir jawillt'i. 31ni uru llamayu (mayo) phaxsit 2012n...