Taqpach arunak uñjaña? Global Voices qillqatanak jaqukipapta medios ciudadanos ukar tukuyañataki

Juk'amp yatiyäwinak ullart'añataki Lingua jaqukipäwi  »

anata phaxsi, 2010

Isturyanaka Ta anata phaxsi, 2010

4 anata phaxsi 2010

Global Voicixa Nayrir Payllawi Jan Axsaras Arsuña Google Tuqiruw Mayacht'asi

Chhijllawinakaxa jichhurkamax jist’arataskiwa (29ni diciembre saraqata phaxsita aka 2009 maratpacha) ukanxa Breaking Borders Award [en] (thiyat thiyat sariri payllawinaka) mä machaqa uñkatt’awi aka Google ukhamaraki...

3 anata phaxsi 2010

Uraq Khatati aka 1972ni Marana Nicaragua Markana

Aka 23n diciembre saraqatata aka 1972n maranxa, mä wali Chaman 6.2 uraq khathatiw tukjawäyi aka Managua, Nicaragua, markana [es], 5.000 jaqinakar jiwayasina, 20,000 jaqinakar usuchjasina...