Terrorista noruego amuyu manqhata

Thoma Roche, blogunx Techyum, uñt'ayiwa [en] mä qilqat ‘Terrorista noruego amuyu manqhana’. Uka terrorista ukax Japón ukatx Corea del Sur uka markanakaruw qhanpach uñacht'ayi, ukampirus Corea del Sur uksampun jilpachax utji.

Aruskipäwimp qallantama

Amp suma, qillqirinaka Mantaña »

Guidelines

  • Taqpach amuy qillqatanakax mä moderadoran uñakipatawa. Mayat jilx jan amuy qillqatam apayamti, jan ukax spam ukjamaspawa.
  • Mayninakar yäqañamp uñjama. Jan wali amuy qillqäwinakamp qillqatanakax janiw aprobatakaniti.