Chile: 18ni uru llumpaqa phaxsit Reforma Educativa ukat sartasiwix wayra tuqiw uñt'ayata

Reforma educativat sartasiwix Ciudadano Inteligente ukatx Sentidos Comunes ukanak tuqiw wayrar uñt'ayataski. Twitter ukatx cibernautas ukanakax #18deagosto, #marchadelosparaguas ukanak tuqiw uñt'awinak apnaqapxi, #marchaestudiantil, ukat juk'ampinakamp tuqiw qhurut arsusiwix tuytiyañatak utji.

Aruskipäwimp qallantama

Amp suma, qillqirinaka Mantaña »

Guidelines

  • Taqpach amuy qillqatanakax mä moderadoran uñakipatawa. Mayat jilx jan amuy qillqatam apayamti, jan ukax spam ukjamaspawa.
  • Mayninakar yäqañamp uñjama. Jan wali amuy qillqäwinakamp qillqatanakax janiw aprobatakaniti.