Iran: Urun Janïr Unxtasïwinak Qalltkipan Internet-ax Apaqti

Iran-an sapüruw Internet-ax k'achaki ukampins jichhurunakax markasan yatiyäwinakax siwa kunatti web email-amp sijur Internet-ampix (https:) janiw mantañjamäxiti ukat anti-filtrar softwar-ax janiw pajina web jist'arkiti. 2012 maran anat phaxs llätunk ur saraqataruw illap urux chikat Internet-ax apaqtañ qalltäna.

Ukañkamax Iran-inkir jilïr irpirinakax amukïsipkiwa anat phaxsin yaqhip bloger-unakkiw arsupxi kunatti Internet apaqtatapax unxtasïwitawa (Iran-inkir calendar-yuna, 25 Bahman). 2011 maran saxra ur ch'axwäwinakax Egipto-mpin Túnez-ampin saykatäwinak utjipan Iran-inkir jan munirinakan mä mar amtäw amtatäniwa. Teherán-an akurux janchi asuchjäwix sintïnwa ukat pä jaqi jiwat jaytarakïna.

An Internet cafe in Tehran, Iran. Photo by Mr_L_in_Iran. Copyright © Demotix (24/02/11)

An Internet cafe in Tehran, Iran. Photo by Mr_L_in_Iran. Copyright © Demotix (24/02/11)

Azadi-Esteqlal-Edalat blog-ax qilqt'iwa [fa]:

Khamenei's regime is scared since the Green Movement has invited people to restart protests. According to some reports, in most parts of country from Tehran to Ardebil, people have no access to Gmail, Yahoo mail, Google or Google+. This blocking can be considered as the regime's attempt to stop Green activists from informing people to take part in demonstrations in the final days of February. The regime's action is useless because green activists have already informed their friends and family members, and developed creative means of passing on the message, such as writing slogans on bills of money.

Jaqir Ch'uxña Unxtasïwix wasitat ch'axwañtak jawillt'away ukat Jamenes-an regimen-apax asxariwa. Yaqhip yatiyäwinakarjamax niya taqi chaqan Teherán-at Ardebil-kam Gmail, Yahoo, Google jan ukax Google+-sar jaqix janiw jak'añ atipkiti. Qhipha urunakan anat phaxsin aka unxtasïwix mayj amuyataspawa. Regimen-an luräwipax janiw kusäkiti kunatti masinakapar ukat wila masinakaparux jayat arusirinakax yatt'ayañtakix apsuwäpxiwa sañäni qulqir qilqsutanaka.

Dara 1390-ax siwa [fa]:

Without any doubt the February 14th demonstrations are the reason why the government has interrupted the internet. They are afraid of any kind of demonstration in the streets. We do not know how people will react on February 14 but the regime is making itself ready for the day.

Janiw kuna pächasiñas utjkiti anat phaxs tunka pusin ur saraqat unxtasïwinakat jilïr irpirinakax Internet apaqapxi. Thakhinakan may may ch'axwäwinakat jupanakax asxarapxi. Janiw yatktanti kunjamti anat phaxs tunka pusin urux jaqix jaysani ukampins regimen-ax ukurutakiw wakichasiski.

Yaqha bloger-ux Mborjan qilqt'iwa [fa]:

Since Thursday any access to Gmail, Facebook and https sites has become impossible, at least in Isfahan. I heard this only happened in big cities. In small cities and villages things are as usual.

Isfahan-an illap urut Gmail, Facebook ukat https sitio-nakarux janiw matañjamakänti. Nayax akx jach'a markanakanak ist'ayäta. Jisk'a markanakan ukat ayllunakan walikiskiwa.

Yadasht Ha sawkasisaw arsu [fa] kunatti akati wakiskiriptanixa, «jiwasax email-lant urpilanak apnaqañäni.»
Ukjamarakiw Bani Man-ax yatiyi [fa] kunatti niyakixay ch'axwäwix jak'achanchixa, regimen-ax Gmail-ampir Facebook-ampiruw jark'antani. Bloger-ax mä Forbes yatiyäw jawillt'i kunatti niyakixay Internet-an Iran-ax jark'antchixa, software Tor-ax jan katjkay jisk'aptayat coneccion-anak uñakipaski.

Aruskipäwimp qallantama

Amp suma, qillqirinaka Mantaña »

Guidelines

  • Taqpach amuy qillqatanakax mä moderadoran uñakipatawa. Mayat jilx jan amuy qillqatam apayamti, jan ukax spam ukjamaspawa.
  • Mayninakar yäqañamp uñjama. Jan wali amuy qillqäwinakamp qillqatanakax janiw aprobatakaniti.